VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

VI5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

српски

историја

географија

вјеронаука

српски

1.

енглески језик

српски језик

њемачки језик

музичка култура

српски језик

1.

математика

српски језик

музичка култура

историја

математика

1.

њемачки језик

енглески језик

демократија и људска права

енглески језик

њемачки језик

1.

физичко в.

музичка к.

математика

математика

техничко о.

2.

српски

енглески

физичко

српски

биологија

2.

техничко образовање

српски језик

демократија

историја

математика

2.

њемачки језик

српски језик

географија

математика

српски језик

2.

српски језик

историја

математика

православа вјеронаука

српски језик

2.

математика

српски језик

српски језик

биологија

информатика

3.

ликовно

математика

српски

математика

математика

3.

основи информатике

биологија

енглески језик

биологија

ликовна култура

3.

географија

техничко образ.

математика

вјеронаука

биологија

3.

математика

ликовна култура

српски језик

техничко образовање

географија

3.

вјеронаука

енглески језик

демократија

њемачки језик

српски језик

4.

ликовно

биологија

математика

њемачки

енглески

4.

вјеронаука

математика

музичка култура

математика

ликовна култура

4.

биологија

информатика

српски језик

физичко в.

музичка к.

4.

географија

ликовна култура

српски језик

основи информатике

биологија

4.

њемачки језик

историја

енглески језик

музичка к.

српски језик

5.

њемачки

техничко

демократија

физичко

музичко

5.

физичко васпитање

географија

математика

српски језик

њемачки језик

5.

ликовна култура

физичко в.

енглески језик

њемачки језик

енглески језик

5.

биологија

математика

музичка култура

физичко васпитање

математика

5.

географија

биологија

ликовна к.

географија

физичко в.

6.

географија

информатика

музичко

одјељењска

 

6.

 

оз

српски језик

географија

физичко васпитање

6.

ликовна култура

 

демократија

српски језик

вроз

6.

физичко васпитање

српски језик

одјељењска заједница

 

музичка култура

6.

српски језик

математика

ликовна к.

вроз

 

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

ликовна култура

географија

њемачки језик

биологија

техничко  образовање

1.

историја

биологија

енглески језик

физика

енглески језик

1.

teхничко образовање

српски језик

вјеронаука

географија

физичко васпитање

1.

физичко вас.

енглески језик

математика

енглески језик

ликовна кул.

1.

српски језик

њемачки језик

енглески језик

њемачки језик

 географија

2.

физичко вас.

биологија

српски језик

географија

информатика

2.

ликовна култура

физичко васпитање

математика

биологија

географија

2.

информатика

музичка култура

историја

њемачки језик

ликовна култура

2.

њемачки језик

математика

вјеронаука

физика

математика

2.

историја

географија

српски језик

математика

физика

3.

математика

енглески језик

вјеронаука

физика

математика

3.

српски језик

математика

музичка култура

српски језик

техничко образовање

3.

историја

географија

математика

математика

енглески језик

3.

српски језик

биологија

техничко образовање

њемачки језик

историја

3.

техничко образовање

физичко васпитање

историја

физичко васпитање

српски језик

4.

српски језик

музичка култура

физичко вас.

математика

српски језик

4.

математика

географија

историја

њемачки језик

информатика

4.

њемачки језик

физика

српски  језик

српски језик

српски језик

4.

историја

физика

информатика

српски језик

биологија

4.

информатика

српски језик

вјеронаука

биологија

математика

5.

историја

физика

историја

српски језик

енглески језик

5.

њемачки језик

физика

српски језик

физичко васпитање

српски језик

5.

математика

физичко васпитање

биологија

физика

математика

5.

музичка кул.

српски језик

српски језик

географија

физичко вас.

5.

биологија

математика

математика

музичка култура

ликовна култура

6.

њемачки језик

математика

одјељењса заједница

 

 

6.

 

 

вјеронаука

математика

вроз

6.

биологија

 

енглески језик

ВРОЗ

 

6.

математика

географија

 

одјељењска заједница

 

6.

енглески језик

физика

одјељењска заједница

 

 

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

српски

језик

математика

биологија

ликовна култура

физика

1.

Вјеронаука

Физика

Техничко обр.

Хемија

Биологија

1.

хемија

физичко васпитање

географија

историја

математика

1.

енглески језик

географија

енглески језик

српски језик

географија

1.

 

 

 

 

 

2.

хемија

географија

енглески језик

физичко васпитање

биологија

2.

Српски језик

Математика

Информатика

Српски језик

Музичка кул.

2.

енглески језик

физика

музичка култура

хемија

њемачки језик

2.

вјеронаука

хемија

биологија

историја

математика

2.

 

 

 

 

 

3.

енглески језик

физика

српски

језик

српски

језик

њемачки језик

3.

Математика

Хемија

Њемачки језик

Историја

Математика

3.

српски језик

математика

биологија

ликовна култура

биологија

3.

физичко васп.

српски језик

математика

математика

физика

3.

 

 

 

 

 

4.

музичка култура

физичко васпитање

математика

математика

географија

4.

Физичко васп.

Српски језик

Биологија

Енглески Језик

Њемачки језик

4.

математика

њемачки језик

енглески језик

српски језик

физика

4.

српски језик

физика

српски језик

ликовна к.

физичко васп.

4.

 

 

 

 

 

5.

историја

њемачки

језик

вјеронаука

историја

техничко образовање

5.

Енглески јез.

Историја

Српски језик

Математика

Физика

5.

техничко образовање

српски језик

математика

православна вјеронаука

географија

5.

математика

музичка к.

техничко о.

хемија

биологија

5.

 

 

 

 

 

6.

математика

српски

језик

вроз

хемија

основи информатике

6.

Географија

Одјељенска зај.

Физичко васп.

Ликовна кул.

Географија

6.

основи информатике

историја

српски језик

физичко васпитање

одјељењска заједница

6.

историја

њемачки језик

информатика

броз

њемачки језик

6.

 

 

 

 

 

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

музичка култура

техничко образовање

физика

биологија

математика

1.

њемачки језик

историја

географија

физичко васп.

српски језик

1.

биологија

математика

српски језик

техничко образовање

биологија

1.

физика

ликовна култура

физичко васпитање

математика

њемачки језик

1.

српски језик

српски језик

математика

физичко васпитање

историја

2.

биологија

основи информатике

енглески језик

математика

њемачки језик

2.

физика

математика

српски језик

вјеронаука

историја

2.

музичка култура

њемачки језик

физика

информатика

српски језик

2.

географија

српски језик

математика

физика

математика

2.

математика

историја

њемачки језик

енглески језик

физичко васпитање

3.

географија

математика

физичко васпитање

енглески језик

физичко васпитање

3.

српски језик

техничко вас.

математика

српски језик

музичка култура

3.

математика

српски језик

историја

географија

енглески језик

3.

биологија

историја

српски језик

техничко образовање

српски језик

3.

њемачки језик

музичка култура

географија

математика

хемија

4.

физика

историја

математика

историја

хемија

4.

географија

информатика

физика

хемија

енглески језик

4.

српски језик

хемија

енглески језик

математика

математика

4.

математика

њемачки језик

географија

информатика

историја

4.

вјеронаука

енглески језик

хемија

српски језик

географија

5.

српски језик

њемачки језик

географија

српски језик

српски језик

5.

физичко васпит.

хемија

биологија

ликовна култура

биологија

5.

физичко васпитање

географија

физичко васпитање

њемачки језик

историја

5.

вјеронаука

енглески језик

хемија

енглески језик

хемија

5.

физика

ликовна култура

физика

техничко образовање

математика

6.

вјеронаука

хемија

српски језик

вроз

ликовна култура

6.

математика

енглески језик

вроз

њемачки језик

математика

6.

физика

ликовна култура

хемија

вјеронаука

ВРОЗ

6.

српски језик

физичко васпитање

биологија

музичка култура

вроз

6.

вроз

биологија

српски језик

информатика

биологија