Запослени

У школској 2023/2024. години у нашој школи имамо 91 радника, од тога:

  • наставници разредне и предметне наставе: 66,
  • управа и стручни сарадници: 8
  • помоћно-техничко особље: 17.

Списак одјељења и одјељењских старјешина.

Одјељење

Школа

Одјељењски старјешина

2-1

ЦШ

Драганa Ђокић

2-2

ЦШ

Драгана Скендерија

2-3

ЦШ

Драгана Бјелошевић

2-4

ЦШ

Далиборка Топић

2-5

ПО

Јовица Макивић

3-1

ЦШ

Гордана Поповић

3-2

ЦШ

Биљана Данојевић

3-3

ЦШ

Деспот Субић

3-4

ЦШ

Мирјана Пешевић

3-5

ПО

Петар Дрљача

4-1

ЦШ

Весна Аљетић Бајић

4-2

ЦШ

Милка Милашиновић

4-3

ЦШ

Савка Марчета

4-4

ЦШ

Горана Малић Ђукић

4-5

ПО

Јелена Мишчевић

5-1

ЦШ

Леонида Савановић

5-2

ЦШ

Драгана Давидовић

5-3

ЦШ

Драгица Аксентић

5-4

ЦШ

Кристина Малетић

5-5

ПО

Сузана Кондић

1-1

ЦШ

Арија Јолџић

1-2

ЦШ

Бранкица Шиканић

1-3

ЦШ

Бојана Васић

1-4

ЦШ

Огњен Секуловић

1-5

ЦШ

Жарко Аничић

1-6

ПО

Татјана Ћеркета

7-1

ЦШ

Татијана Москаљук

7-2

ЦШ

Бошко Иванковић

7-3

ЦШ

Жељка Колунџија

7-4

ЦШ

Бранкица Алексић

7-5

ЦШ

Бојана Ђурашиновић

8-1

ЦШ

Свјетлана Анђелић

8-2

ЦШ

Савка Спасојевић

8-3

ЦШ

Ацо Рачић

8-4

ЦШ

Зорица Цигановић

9-1

ЦШ

Александар Ђурашиновић

9-2

ЦШ

Валентина Тодоровић

9-3

ЦШ

Љиљана Глишић

9-4

ЦШ

Дијана Квргић

9-5

ЦШ

Тања Михаљчић

6-1

ЦШ

Мирјана Зеленика

6-2

ЦШ

Николина Митровић

6-3

ЦШ

Милорад Црнић

6-4

ЦШ

Миљка Голубовић

6-5

ЦШ

Жељка Илић