Р А С П О Р Е Д    Ч А С О В А    З А   У Ч Е Н И К Е   О Д   I I  Д О  V   Р А З Р Е Д А

 

II1

 

II2

 

II3

 

II4

 

II5 Гламочани

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

1.

Математика

Српски језик

Математика

Физичко

 

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

2.

Математика

Вјеронаука

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Српски језик

Моја околина

Физичко васпитање

Дигитални свијет

3.

Музичка култура

Вјеронаука

Математика

Дигитални свијет

Физичко васпитање

3.

Моја околина

Математика

Моја околина

Физичко васпитање

Дигитални свијет

3.

Моја околина

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

3.

Музичка култура

Моја околина

Ликовна култура

Моја околина

Физичко васпитање

4.

Моја околина

Физичко васпитање

Ликовна култура

Музичка култура

ВРОЗ

4.

Физичко васпитање

Моја околина

Ликовна култура

Моја околина

Секција

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

ВРОЗ

Музичка култура

4.

ВРОЗ

В јеронаука

Музичка култура

Моја околина

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Вроз

Ликовна култура

Дигитални свијет

Вјеронаука

5.

 

Допунска настава

Ликовна култура

Допунска настава

Секција

5.

Допунска српски језик

Допунска математика

ВРОЗ

Ликовна култура

 

5.

 

 

Ликовна култура

 

 

5.

Дигитални свијет

Допунска

 

Секција

 

Допунска

 

 

5.

Допунска

Допунска

Физичко

Секција

 

 

III1

 

III2

 

III3

 

III4

 

III5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Физичко васпитање

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

1.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Српски језик

1.

Православна вјеронаука

Енглески језик

Српски језик

Српски језик

Математика

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Енглески језик

Математика

2.

Вјеронаука

Српски језик

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Моја околина

Српски језик

Дигитални свијет

Математика

Српски језик

3.

Моја околина

Физичко васпитање

Ликовна култура

Српски језик

Српски језик

3.

Математика

Музичка култура

Српски језик

Моја околина

Физичко васпитање

3.

Српски језик

Српски језик

Ликовна култура

Моја околина

Физичко васпитање

3.

Моја околина

Ликовна култура

Дигитални свијет

Моја околина

Музикчка култура

4.

Вјеронаука

Енглески језик

Ликовна култура

Моја околина

ВРОЗ

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

Моја околина

Музичка култура

4.

Моја околина

Физичко васпитање

Ликовна култура

Дигитални свијет

Енглески језик

4.

Моја околина

Музичка култура

Ликовна култура

Физичко васпитање

Српски језик

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

 Православна вјеронаука

5.

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

Допунска настава

Секција

5.

Вјеронаука

Дигитални свијет

ВРОЗ

Допунска настава

Секција

5.

Секција

ВРОЗ

Ликовна култура

Физичко васпитање

Допунска настава

5.

Дигитални свијет

Физичко васпитање

Допунска настава

ВРОЗ

Секција

5.

Енглески језик

Секција

Физичко васпитање

ВРОЗ

Допунска

 

IV1

 

IV2

 

IV3

 

IV4

 

IV5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

1.

Српски језик

Матемтика

Српски језик

Матемтика

Српски језик

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски ј.

Математика

Математика

Српски ј.

Математика

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Вјеронаука

Математика

Физичко васпитање

2.

Матемтика

Српски језик

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски ј.

Српски ј.

Математика

Српски ј.

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Српски језик

Физичко васпитање

Српски језик

Математика

3.

Природа и друштво

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

Матемтика

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Енглески језик

Ликовна култура

3.

Музичка к.

Физичко

Природа и др

Музичка к.

Ликовна к.

3.

Природа и друштво

Mузичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура

4.

Музичка култура

Физичко васпитање

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Матемтика

Ликовна култура

Музичка култура

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Вјеронаука

Музичка култура

Ликовна култура

4.

Природа и друштво

ВРОЗ

Физичко

Енглески ј.

Ликовна к.

4.

Физичко васпитање

ВРОЗ

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

ВРОЗ

Луткарска секција

Музичка култура

Допунска настава

Ликовна култура

5.

Секција

ВРОЗ

Природа и друштво

Ликовна култура

Допунска настава

5.

Секција

Допунска настава

Физичко васпитање

Вроз

Физичко васпитање

5.

Секција

Енглески ј.

Вјеронаука

Допунска

Физичко

5.

Енглески језик

Секција

Енглески језик

Допунска настава

Вјеронаука

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Српски језик

Вјеронаука

Математика

Математика

1.

Срспски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Физичко васпитање

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Ликовна култура

Енглески језик

Природа и друштво

Музичка култура

3.

Енглески језик

Музичка култура

Математика

Познавање природе и друштва

Музичка култура

3.

Физичко васпитање

 

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

Енглески језик

3.

Познавање природе и друштва

Ликовна култура

Математика

Српски језик

Познавање природе и друштва

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Природа и друштво

Музичка култура

4.

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

Математика

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Музичка култура

Вјеронаука

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Познавање природе и друштва

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Музичка култура

 

Вроз

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Вјеронаука

ВРОЗ

Физичко васпитање

 

5.

Познавање природе и друштва

Ликовна култура

Познавање природе и друштва

ВРОЗ

 

5.

Природа и друштво

Ликовна култура

ВРОЗ

Природа и друштво

 

5.

Енглески језик

ВРОЗ

Музичка култура

Православна вјеронаука

 

5.

Физичко васпитање

Секција

Енглески језик

Физичко васпитање

Вјеронаука