Р А С П О Р Е Д    Ч А С О В А    З А   У Ч Е Н И К Е   О Д   V I   Д О  I X   Р А З Р Е Д А

 

VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

VI5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

Физичко васпитање

1.

Техничко образовање

Биологија

Музичко васпитање

Математика

Географија

1.

Физичко васпитање

Математика

Физичко васпитање

Техничко образовање

Њемачки језик

1.

Српски језик

Њемачки језик

Географија

Њемачки језик

Математика

1.

Математика

Српски

Енглески

Историја

Музичко

2.

Физичко и здравствено васпитање

Ликовма култура

Историја

Математика

Музичка култура

2.

Основи информатика

Српски језик

Физичко васпитање

Биологија

Физичко васпитање

2.

Математика

Историја

Математика

Основи информатике

Математика

2.

Српски језик

Математика

Музичка култура

Историја

Географија

2.

Физичко

Биологија

Физичко

Вјеронаука

Њемачки

3.

Математика

Српски језик

Математика

Техничко образовање

Биологија

3.

Физичко васпитање

Српски језик

Географија

Вјеронаука

Историја

3.

Музичка култура

Ликовна култура

Српски језик

Музичка култура

Географија

3.

Физичко васпитање

Српски језик

Енглески језик

Математика

Музичка култура

3.

Историја

Математика

Музичко

Ликовно

Математика

4.

Биологија

Географија

Њемачки језик

Основи информатике

Математика

4.

Српски језик

Енглески језик

Математика

Енглески језик

Музичко васпитање

4.

Њемачки језик

Ликовна култура

Српски језик

Биологија

Физичко и здравствено васпитање

4.

Историја

Православна вјеронаука

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

4.

Енглески

Њемачки

Географија

Ликовно

Географија

5.

Њемачки језик

Музичка култура

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

5.

Историја

Математика

Њемачки језик

Ликовна култура

Математика

5.

Биологија

Енглески језик

Географија

Српски језик

Српски језик

5.

Енглески језик

Ликовна култура

Математика

Техничко образовање

Физичко васпитање

5.

Српски

Техничко

Српски

Српски

Биологија

6.

Историја

Енглески језик

Српски језик

геохрафија

ВРОЗ

6.

Њемачки језик

ВРОЗ

Српски језик

Ликовна култура

Српски језик

6.

Српски језиик

Православна вјеронаука

ВРОЗ

Енглески језик

Историја

6.

биологија

Ликовна култура

Биологија

Основи информатике

ВРОЗ

6.

Српски

Информатика

Математика

ВРОЗ

Физичко

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Историја

Српски језик

Енглески

Ликовна култура

Музичко

1.

Историја

Техничко образовање

Вјеронаука

Математика

Математика

1.

Техничко образовање

Музичка култура

Физика

Њемачки језик

Физика

1.

Српски језик

Географија

Математика

Вјеронаука

Њемачки језик

1.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Географија

Математика

Физика

Српски језик

2.

Српски језик

Основи информатике

Физика

Ликовна култура

Биологија

2.

Основи информатике

Физичко васпитање

Њемачки језик

Математика

Енглески језик

2.

Ликовна култура

Музичка култура

Историја

Техничко образовање

Математика

2.

 

 

 

 

 

3.

Енглески

Њемачки језик

Физичко

Математика

Српски језик

3.

Математика

Енглески језик

Математика

Њемачки језик

Енглески језик

3.

Православна вјеронаука

Географија

Ликовна култура

Историја

Физичко васпитање

3.

Историја

Биологија

Српски језик

Основи информатике

Физика

3.

 

 

 

 

 

4.

Физичко

Физика

Биологија

Биологија

Информатика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Српски језик

Српски језик

Српски језик

4.

Биологија

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

4.

Математика

Српски језик

Физичко  васпитање

Енглески језик

Физичко  васпитање

4.

 

 

 

 

 

5.

Математика

Математика

Вјеронаука

Географија

Техничко

5.

Њемачки језик

Географија

Физичко васпитање

Историја

Физика

5.

ВРОЗ

Историја

Српски језик

Српски језик

Географија

5.

Енглески језик

Њемачки језик

Биологија

ВРОЗ

Српски језик

5.

 

 

 

 

 

6.

ВРОЗ

Историја

 

 Њемачки језик

 

6.

ВРОЗ

 

Биологија

Географија

 

6.

 

Српски језик

Математика

 

Биологија

6.

 

Математика

Физика

 

Географија

6.

 

 

 

 

 

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Ликовно

Историја

Српски

Физика

Математика

1.

Математика

Физичко васпитање

Њемачки језик

Географија

Биологија

1.

Српски језик

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

1.

Географија

Физика

Теџничко образовање

Енглески језик

Ликовна култура

1.

Енглески језик

Биологија

Историја

Српски језик

Историја

2.

Математика

Српски

Географија

Српски

Њемачки

2.

Енглески језик

Физика

Хемија

Енглески језик

Ликовна култура

2.

Географија

Српски језик

Вјеронаука

Географија

Математика

2.

Српски језик

Историја

Основи информатике

Физика

Српски језик

2.

Српски језик

Њемачки језик

Енглески језик

Њемачки језик

Хемија

3.

Енглески

Њемачки

Техничко

Историја

Физичко

3.

Географија

Историја

Српски језик

Физика

Хемија

3.

Биологија

Физичко васпитање

Њемачки језик

Физичко васпитање

Историја

3.

Хемија

Математика

Математика

Математика

Биологија

3.

Техничко образовање

Српски језик

Вјеронаука

Географија

Математика

4.

Српски

Физика

Информатика

Математика

Хемија

4.

Музичка култура

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Математика

4.

Хемија

Енглески језик

Историја

Хемија

Њемачки језик

4.

Биологија

Њемачки језик

Православна вјеронаука

Историја

Географија

4.

Информатика

Хемија

Српски језик

Физичко васпитање

Биологија

5.

Биологија

Математика

Хемија

Музичко

Енглески

5.

Српски језик

Вјеронаука

Техничко образовање

Математика

Историја

5.

Техничко образовање

Физика

Ликовна култура

Биологија

Српски језик

5.

Музичка култура

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

Њемачки језик

5.

Географија

Физичко васпитање

Математика

Математика

Физика

6.

Географија

Физичко

Вјеронаука

Биологија

ВРОЗ

6.

Биологија

ВРОЗ

Информатика

Српски језик

Њемачки језик

6.

Основи информатике

Музичка култура

Српски језик

Физика

ВРОЗ

6.

Енглески језик

ВРОЗ

Хемија

Физичко васпитање

Математика

6.

Математика

Физика

ВРОЗ

Музичка култура

Ликовна култура

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Математика

Српски језик

Српски језик

Биологија

Хемија

1.

Историја

Техничко образовање

Њемачки језик

Физичко васпитање

Српски језик

1.

Физика

Њемачки језик

Хемија

Музичка култура

Биологија

1.

Енглески језик

Вјеронаука

Географија

Хемија

Техничко образовање

1.

Хемија

Географија

Биологија

Историја

Географија

2.

Историја

Биологија

Енглески језик

Историја

Географија

2.

Математика

Информатика

Биологија

Хемија

Физика

2.

Хемија

Вјеронаука

Српски језик

Њемачки језик

Енглески језик

2.

Физика

Њемачки језик

Математика

Физичко васпитање

Информатика

2.

Енглески језик

Српски језик

Физика

Математика

Биологија

3.

Физика

Техничко образовање

Физика

Српски језик

Њемачки језик

3.

Српски језик

Хемија

Српски језик

Географија

Енглески језик

3.

Математика

Српски језик

Биологија

Физичко васпитање

Српски језик

3.

Српски језик

Математика

Енглески

математика

Физика

3.

Историја

Православна вјеронаука

Математика

Српски језик

Техничко образовање

4.

Српски језик

Основи информатике

Географија

Музичка култура

Ликовна култура

4.

Њемачки језик

Математика

Ликовна култура

Српски језик

Математика

4.

Ликовна култура

Географија

Математика

Математика

Географија

4.

Историја

Физичко васпитање

Музичка култура

Историја

Биологија

4.

Физика

Физичко васпитање

Хемија

Њемачки језик

Основи информатике

5.

Физичко васпитањење

Хемија

Математика

Православна вјеронаука

Математика

5.

Физичко васпитање

Географија

Музичка култура

Математика

Биологија

5.

Историја

Енглески језик

Историја

Физика

Техничко образовање

5.

Математика

Српски језик

Биологија

Њемачки језик

Географија

5.

Српски језик

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Енглески језик

6.

Њемачки језик

Одјељенска заједница

Физичко васпитање

Математика

Енглески језик

6.

Физика

Енглески језик

Историја

Вјеронаука

ВРОЗ

6.

Физичко васпитање

Математика

ВРОЗ

Српски језик

Информатика

6.

Ликовна култура

хемија

Српски језик

ВРОЗ

Српски језик

6.

Музичка култур

Њемачки језик

Ликовна култура

ВРОЗ

Математика