II1

 

II2

 

II3

 

II4

 

II5 Гламочани

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Вјеронаука

Математика

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Математика

Физичко васпитање

Српски језик

1.

Српски језик

математика

Српски јеѕик

Математика

Физичко васпитање

1.

Српски језик

 

Математика

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Вјеронаука

Српски језик

Физичко васпитање

Српски језик

Математика

2.

математика

Српски језик

математика

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

 

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Математика

Моја околина

Српски језик

Математика

Музикчка култура

3.

Математика

Моја околина

Српски језик

Математика

Дигитални свијет

3.

вјеронаука

Моја околина

ВРОЗ

 

Ликовна култура

Математика

3.

Музичка култура

Моја околина

Ликовна култура

Физичко васпитање

Математика

3.

Ликовна култура

Моја околина

Дигитални свијет

Моја околина

Музичка култура

4.

ВРОЗ

Дигитални свијет

Ликовна култура

Моја околина

Физичко васпитање

4.

Физичко и здравствено васпитање

ВРОЗ

Ликовна култура

Моја околина

Музичка култура

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Дигитални свијет

Ликовна култура

Моја околина

4.

Вјеронаука

Физичко васпитање

Ликовна култура

Вроз

Моја околина

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Вроз

Вјеронаука

5.

 

 

Ликовна култура

 

 

5.

Допунска настава

Секција

Ликовна култура

Допунска настава

 

5.

секција

допунска

Физичко васпитање

допунска

 

5.

Секција

Допунска настава

Дигитални свијет

Допунска настава

 

5.

 

 

 

Физичко васпитање

 

 

III1

 

III2

 

III3

 

III4

 

III5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски јеѕик

Математика

Енглески ј.

Математика

Српски јеѕик

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

2.

Енглески језик

Вјеронаука

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски јеѕик

Српски јеѕик

Српски јеѕик

Физичко васпитање

2.

Српски језик

Енглески језик

Математика

Математика

вјеронаука

3.

Математика

Физичко и здравствено в.

 

Моја околина

 

Музичка култура

 

Ликовна култура

3.

Енглески језик

Вјеронаука

Енглески језик

Ликовна култура

Музичка култура

3.

Српски језик

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

3.

Физичко васпитање

Музичка култура

Математика

Ликовна к.

Математика

3.

моја околина

Математика

Српски језик

Ликовна култура

Српски језик

4.

Моја околина

Српски језик

ВРОЗ

Физичко и здравствено в.

Ликовна култура

4.

Моја околина

Физичко васпитање

Моја околина

Ликовна култура

Физичко васпитање

4.

Моја околина

вјеронаука

Моја околина

Ликовна култура

Музичка култура

4.

Енглески језик

Физичко васпитање

Моја околина

Ликовна к.

Мој околина

4.

Физичко васпитање

Музичко

моја околина

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Допунска н.

Допунска н.

Енглески језик

Луткарска

Секција

Физичко и здравствено в.

5.

Физичко васпитање

Допунска настава

Секција

ВРОЗ

Допунска настава

5.

Физичко васпитање

Допунска настава

Секција

Допунска настава

ВРОЗ

5.

Допунска мм

Вјеронаука

Вроз

 

Допунска сј

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Секција

Вроз

Допунска настава

 

IV1

 

IV2

 

IV3

 

IV4

 

IV5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Енглески језик

Вјеронаука

Математика

Српски језик

1.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

 Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

2.

Српски језик

Физичко васпитање

Вјеронаука

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Енглески језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Математика

3.

Математика

Математика

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

3.

Физичко васпитање

 

Српски језик

 

Вјеронаука

Природа и друштво

 

Енглески језик

3.

Математика

Математика

Музичка култура

Математика

Ликовна култура

3.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Музичка култура

Физичко васпитање

 

Ликовна култура

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Музичка култура

Физичко васпитање

Ликовна култура

4.

 

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

 

Музичка култура

 

Ликовна култура

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Вјеронаука

Природа и друштво

Ликовна култура

4.

Музичка култура

Енглески језик

ВРОЗ

Физичко васпитање

Ликовна култура

5.

ВРОЗ

Физичко васпитање

 

 

 

Ликовна култура

5.

Физичко васпитање

Вроз

Допунска

Природа и друштво

Секција

5.

 

 

ВРОЗ

 

Физичко васпитање

 

Ликовна култура

5.

Физичко васпитање

Допунска настава

Истраћивачи завичаја

Физичко васпитање

ВРОЗ

5.

 

Физичко васпитање

Енглески језик

 

Вјеронаука

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Српски језик

Математика

Математика

Енглески језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

1.

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Математика

2.

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

2.

Математика

 

Математика

Српски језик

 

Српски језик

 

Српски језик

 

2.

Математика

Српски  језик

Математика

Физичко васпитње

Вјеронаука

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Природа и друштво

3.

Математика

Енглески језик

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

3.

Математика

Музичка култура

Математика

Енглески језик

Вјеронаука

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Природа и друштво

Математика

3.

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Српски језик

Природа и друштво

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Српски језик

Музичка култура

Математика

4.

Природа и друштво

Ликовна култура

Музичка култура

Енглески језик

Музичка култура

4.

Природа и друштво

Енглески језик

Музичка култура

Ликовна култура

Природа и друштво

4.

Музичка култура

Ликовна култура

Музичка култура

ВРОЗ

Вјеронаука

4.

Физичко васпитње

Ликовна култура

Физичко васпитње

Математика

Српски језик

4.

Физичко васпитање

ВРОЗ

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

ВРОЗ

Ликовна култура

Физичко васпитање

 

Вјеронаука

5.

ВРОЗ

 

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

 

Енглески језик

Физичко васпитање

 

Физичко васпитање

 

 

5.

Енглески језик

ВРОЗ

Музичка култура

Музичка култура

 

5.

секција/ допунска

Енглески језик

Енглески језик

Ликовна култура

Вјеронаука