VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

VI5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Ликовна култура

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

1.

Српски језик

Математика

Ликовна култура

ТО

Биологија

1.

Историја

Техничко образовање

Енглески језик

Српски језик

Ликовна култура

1.

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Музичка култура

Математика

1.

 

 

 

 

 

2.

Ликовна култура

Географија

Историја

Српски језик

Географија

2.

Математика

Српски језик

Ликовна култура

Информатика

Географија

2.

Њемачки језик

Основи информатике

Физичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

2.

Историја

Српски језик

Математика

Математика

Њемачки језик

2.

 

 

 

 

 

3.

Српски језик

Техничко

Енглески језик

Њемачки

Биологија

3.

Њемаћки језик

Српски језик

Физичко васп.

Српски језик

Математика

3.

Математика

Математика

Математика

Географија

Енглески језик

3.

Биологија

Географија

Вјеронаука

Енглески језик

Српски језик

3.

 

 

 

 

 

4.

Физичко васпитање

Информатика

Физичко васпитање

Математика

Математика

4.

Историја

Вјеронаука

Географија

Музичка култура

Историја

4.

Физичко васпитање

Географија

Вјеронаука

Њемачки језик

Српски језик

4.

Музичка култура

Енглески језик

Биологија

Географија

Ликовна култура

4.

 

 

 

 

 

5.

Историја

Математика

Српски језик

Музичка култура

Њемачки језик

5.

Физичко васп.

Музичка кул.

Биологија

Енглески језик

Физичко вас.

5.

Биологија

Српски језик

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Техничко образовање

Историја

Српски језик

Ликовна култура

5.

 

 

 

 

 

6.

Биологија

Музичка култура

Вјеронаука

ВРОЗ

Физичко васпитање

6.

ВРОЗ

Енглески језик

Српски језик

Математика

Љемачки језик

6.

Музичка култура

Српски језик

Час одјељењске заједнице

Биологија

Историја

6.

Њемачки језик

Информатика

Српски језик

ВРОЗ

Физичко васпитање

6.

 

 

 

 

 

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Математика

Музичко

Вјеронаука

Физичко

Историја

1.

Биологија

Вјеронаука

Физика

Географија

Математика

1.

Музичка култура

Математика

Математика

Њемачки језик

Историја

1.

Српски језик

Биоогија

Историја

Математика

Географија

1.

Њемачки језик

Историја

Вјеронаука

Биологија

Енглески језик

2.

Њемачки

Географија

Математика

Физика

Техничко

2.

Математика

Српски језик

Музичка култура

Њемачки језик

Математика

2.

Техничко образовање

Ликовна култура

Физика

Географија

Физичко васпитање

2.

Српски језик

Математика

Православна вјеронаука

Физика

Биологија

2.

Биологија

Музичка култура

Математика

Физичко васпитање

Математика

3.

Историја

Физика

Математика

Њемачки

Информатика

3.

Њемачки језик

Српски језик

Историја

Српски језик

Историја

3.

Информатика

Биологија

Српски језик

Биологија

Математика

3.

Математика

Музичка култура

Њемачки језик

Техничко образовање

Српски језик

3.

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

Физика

Историја

4.

Биологија

Математика

Српски

Географија

Српски

4.

Српски језик

Техничко образовање

Енглески ј.

Биологија

Физика

4.

Енглески језик

Њемачки језик

Историја

Српски језик

Математика

4.

Географија

Енглески језик

Српски језик

Основе информатике

Физичко и здравствено васпитање

4.

Ликовна култура

Математика

Српски језик

Њемачки језик

Српски језик

5.

Ликовно

Српски

Енглески

Биологија

Српски

5.

Географија

Информатика

Физичко васпитање

Ликовна к.

Енглески језик

5.

Вјеронаука

Географија

Физичко васпитање

Српски језик

Физика

5.

Њемачки језик

Физика

Математика

Енглески језик

историја

5.

Физика

Енглески језик

Српски језик

Географија

Техничко образовање

6.

ВРОЗ

Енглески

Физичко

 

 

6.

Физичко васпитање

 

Математика

 

ВРОЗ

6.

 

Српски језик

Енглески језик

ВРОЗ

 

6.

Ликовна култура

ВРОЗ

Физичко васпитање

 

 

6.

 

Географија

 

ВРОЗ

Основи информатике

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Православна вјеронаука

Техничко образовање

Српски језик

Физика

1.

Географија

Енглески језик

Српски језик

Вјеронаука

Историја

1.

Техничко образовање

Физика

Географија

Математика

Физичко  васпитање

1.

Српски језик

Хемија

Српски језик

Физика

Њемачки језик

1.

 Биологија

Њемачки језик

Биологија

Њемачки језик

Историја

2.

Географија

Њемачки језик

Основи информатике

Њемачки језик

Историја

2.

Биологија

Хемија

Биологија

Физика

Математика

2.

Информатика

Историја

Њемачки јеѕик

Српски језик

Енглески језик

2.

Музичка култура

Математика

Географија

Физичко васпитање

Енглески језик

2.

Српски језик

Физика

Енглески језик

Математика

Физика

3.

Физичко васпитање

Физика

Географија

Биологија

Физичко васпитање

3.

Ликовна култура

Математика

Техничко образовање

Физичко васпитање

Енглески језик

3.

Математика

Енглески језик

Хемија

Вјеронаука

Хемија

3.

Биологија

Историја

Математика

Ликовна култура

Историја

3.

Техничко образовање

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Математика

4.

Енглески језик

Историја

Енглески језик

Хемија

Српски језик

4.

Њемачки језик

Физичко васпитање

Информатика

Српски језик

Музичка култура

4.

Географија

Математика

Ликовна култура

Историја

Њемачки језик

4.

Математика

Физика

Њемачки језик

Српски језик

Математика

4.

Основи информатике

Хемија

Математика

Вјеронаука

Хемија

5.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Математика

5.

Српски језик

Историја

Њемачки језик

Географија

Српски језик

5.

Биологија

Физичко васпитање

Математија

Биологија

Музичка култура

5.

Енглески језик

Вјеронаука

Техничко образовање

Хемија

Српски језик

5.

Географија

Физичко васпитање

Музичка култура

Физичко васпитање

Географија

6.

Биологија

Хемија

Ликовна култура

ВРОЗ

Музичка култура

6.

Математика

Физика

Математика

Хемија

ВРОЗ

6.

Српски језик

ВРОЗ

Српски језик

Физика

Српски језик

6.

Географија

Физичко васпитање

Основи информатике

Биологија

ВРОЗ

6.

Енглески језик

Математика

Историја

Ликовна култура

ВРОЗ

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Географија

Српски језик

Математика

Њемачки језик

1.

Енглески језик

Географија

Њемачки језик

Енглески језик

Хемија

1.

Физика

Физичко васпитање

Историја

Енглески језик

Техничко образовање

1.

Математика

Математика

Музичка култура

Ликовна култура

Математика

1.

Музичка култура

Биологија

Хемија

Математика

Српски језик

2.

Математика

Биологија

Њемачки језик

Енглески језик

Математика

2.

Физичко васпитање

Математика

Хемија

Српски језик

Њемачки језик

2.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Биологја

Основи информатике

2.

Енглески језик

Биологија

Географија

Вјеронаука

Хемија

2.

Физика

Физичко васпитање

Историја

Ликовна к.

Српски језик

3.

Српски језик

Вјеронаука

Музичка култура

Техничко образовање

Физичко васпитање

3.

Математика

Ликовна култура

Српски језик

Географија

Биологија

3.

Музичка култура

Биологија

Физика

Математика

Географија

3.

Физика

Хемија

Математика

Енглески језик

Српски језик

3.

Историја

Географија

Њемачки језик

Физичко васпитање

Техничко образовање

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Хемија

Основи информатике

Биологија

4.

Физика

Биологија

Музичка култура

Физичко васпитање

Историја

4.

Математика

Географија

Математика

Физичко васпитање

Математика

4.

Историја

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

Биологија

4.

Математика

Српски језик

Математика

Енглески ј.

Информатика

5.

Хемија

Физика

Историја

Физика

Српски језик

5.

Српски језик

Српски језик

Математика

Техничко образовање

Математика

5.

Историја

Хемија

Њемачки језик

Српски језик

Хемија

5.

Техничко образовање

Њемачки језик

Физика

Историја

Географија

5.

Њемачки језик

Енглески језик

Српски језик

Вјеронаука

Биологија

6.

ВРОЗ

Историја

Математика

Српски језик

Географија

6.

Историја

Вјеронаука

Физика

Информатика

ВРОЗ

6.

Њемачки језик

Ликовна култура

ВРОЗ

Вјеронаука

Српски језик

6.

Основи информатике

Српски језик

Њемачки језик

Физичко васпитање

ВРОЗ

6.

Хемија

Математика

ВРОЗ

Географија

Физика