VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

VI5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Биологија

Српски језик

Историја

1.

Физичко васпитање

Српски језик

Енглески језик

Математика

Вјеронаука

1.

Физичко васпитање

Музичка култура

Вјеронаука

Музичка култура

Енглески језик

1.

Биологија

Ликовна култура

Демократија и људска права

Српски језик

Енглески језик

1.

Географија

Српски језик

Енглески језик

Биологија

Њемачки језик

2.

Ликовна култура

Техничко образовање

Енглески језик

Српски језик

Математика

2.

Техничко образовање

Српски језик

Демократија

Биологија

Историја

2.

Биологија

Математика

Српски језик

Географија

Техничко образовање

2.

Географија

Ликовна култура

Њемачки језик

Српски језик

Физичко васпитање

2.

Њемачки језик

Српски језик

Математика

Математика

Музичка култура

3.

Српски језик

Основи информатике

Демократија и људска права

Математика

Енглески језик

3.

Основи информатике

Географија

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Историја

Ликовна култура

Њемачки језик

Информатика

3.

Физичко васпитање

Математика

Географија

Музичка култура

Историја

3.

Српски језик

Физичко васпитање

Биологија

Географија

Српски језик

4.

Географија

Православна вјеронаука

Математика

Физичко васпитање

Српски језик

4.

Енглески језик

Њемачки језик

Српски језик

Географија

Музичка култура

4.

Српски језик

Српски језик

Ликовна култура

Биологија

Вроз

4.

Њемачки језик

Српски језик

Биологија

Техничко образовање

Српски језик

4.

Математика

Математика

Музичка култура

Енглески језик

Историја

5.

Њемачки језик

Музичка култура

Српски језик

Географија

Музичка култура

5.

Музичка култура

Математика

Ликовна култура

Њемачки језик

Српски језик

5.

Географија

Српски језик

Математика

Математика

Физичко васпитање

5.

Математика

Енглески језик

Српски језик

Основи информатике

Математика

5.

Ликовна култура

Тех.образовање

Демократија

Физичко васпит.

Вјеронаука

6.

Математика

 

Одјељенска заједница

Њемачки језик

Биологија

6.

 

Биологија

Ликовна култура

Вроз

Физичко васпитање

6.

Њемачки језик

Енглески језик

Демократија

Српски језик

Енглески језик

6.

Вјеронаука

Вроз

Математика

 

Музичка култура

6.

Ликовна култура

Основи информатике

Српски језик

ВРОЗ

 

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Математика

Физика

Математика

Српски језик

Техничко образовање

1.

Географија

Биологија

Физичко

Историја

Српски

1.

Српски језик

Њемачки језик

Српски језик

Православна вјеронаука

Математика

1.

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

Њемачки језик

Енглески језик

1.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Музичка култура

Ликовна култура

Физика

Основи информатике

2.

Математика

Њемачки

Математика

Њемачки

Математика

2.

Енглески језик

Математика

Биологија

Српски језик

Енглески језик

2.

Географија

Биологија

Вјеронаука

Историја

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

3.

Географија

Њемачки језик

Српски језик

Њемачки језик

Енглески језик

3.

Техничко

Српски

Енглески

Вјеронаука

Физика

3.

Ликовна култура

Биологија

Математика

Историја

Српски језик

3.

Енглески језик

Музичка култура

Српски језик

Биологија

Техничко образовање

3.

 

 

 

 

 

4.

Физичко васпитање

Биологија

Историја

Вјеронаука

Биологија

4.

Информатика

Математика

Српски

Музичко

Ликовно

4.

Географија

Историја

Географија

Физичко васпитање

Физика

4.

Математика

Њемачки језик

Математика

Математика

Основи информатике

4.

 

 

 

 

 

5.

Енглески језик

Математика

Физичко васпитање

Географија

Српски језик

5.

Енглески

Историја

Географија

Физичко

Биологија

5.

Математика

Физичко васпитање

Музичка култура

Њемачки језик

Техничко образовање

5.

Српски језик

Српски језик

Физика

Физика

Физичко васпитање

5.

 

 

 

 

 

6.

Вроз

 

 

Математика

Историја

6.

Српски

Одјељенска

Физика

 

 

6.

ВРОЗ

Физика

 

 

Основи информатике

6.

Вроз

Историја

Географија

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Музичка култура

Њемачки језик

Вјеронаука

Техничко образовање

Математика

1.

Српски језик

Српски језик

Биологија

Физика

Физичко васпитање

1.

Физика

Српски језик

Хемија

Физичко васпитање

Биологија

1.

Техничко образовање

Математика

Историја

Географија

Хемија

1.

Енглески ј.

Физичко в.

Њемачки ј.

Математика

Српски ј.

2.

Српски језик

Физичко васпитање

Биологија

Основи информатике

Српски језик

2.

Музичка култура

Њемачки језик

Географија

Вјеронаука

Хемија

2.

Енглески језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Ликовна култура

2.

Основи  информатике

Српски језик

Хемија

Математика

Енглески језик

2.

Физика

Српски ј.

Историја

Географија

Историја

3.

Математика

Српски језик

Географија

Математика

Њемачки језик

3.

Енглески језик

Математика

Физичко васпитање

Техничко образовање

Историја

3.

Биологија

Њемачки језик

Математика

Географија

Математика

3.

Физика

Географија

Српски језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

3.

Српски ј.

Хемија

Вјеронаука

Физичко в.

Музичка к.

4.

Физика

Хемија

Српски језик

Географија

Хемија

4.

Математика

Историја

Енглески језик

Основи информатике

Математика

4.

Музичка култура

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

Математика

Историја

4.

Енглески језик

Биологија

Математика

Физика

Српски језик

4.

Биологија

Географија

Биологија

Хемија

Њемачки ј.

5.

Биологија

Историја

Енглески језик

Ликовна култура

Историја

5.

Физика

Хемија

Српски језик

Српски језик

Њемачки језик

5.

Српски језик

Географија

Физика

Основи информатике

Хемија

5.

Вјеронаука

Њемачки језик

Биологија

Музичка култура

Математика

5.

Техничко о.

Математика

Метематика

Енглески ј.

Физика

6.

Енглески језик

Математика

Физика

Физичко васпитање

Вроз

6.

Биологија

Ликовна култура

Математика

Географија

ВРОЗ

6.

Одјељењска заједница

Историја

Енглески језик

Техничко образовање

Њемачки језик

6.

Српски  језик

Вроз

Физичко васпитање

Њемачки језик

Историја

6.

Основи информ.

Вроз

Српски језик

Ликовна култура

Математика

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски

Техничко

Географија

Историја

Српски

1.

Географија

Математика

Физичко

Енглески језик

Ликовно

1.

Хемија

Историја

Њемачки језик

Биологија

Физика

1.

Њемачки језик

Биологија

Географија

Ликовно

Математика

1.

Математика

Енглески ј.

Техничко образовање

Физичко Математика

Музичко

2.

Њемачки

Информатика

Енглески

Физичко

Физика

2.

Српски језик

Историја

Географија

Историја

Математика

2.

Физичко васпитање

Енглески језик

Физичко васпитање

Математика

Вјеронаука

2.

Географија

Математика

Њемачки језик

Енглески језик

Биологија

2.

Хемија

Биологија

Основи  информатике

биологија

Српски језик

3.

Хемија

Српски

Физика

Енглески

Биологија

3.

Њемачки језик

Техничко образовање

Биологија

Физика

Српски језик

3.

Географија

Математика

Техничко образовање

Музичка култура

Српски језик

3.

Математика

Физика

Српски језик

Математика

Физика

3.

Српски језик

Историја

Хемија

Историја

Математика

4.

Вјеронаука

Математика

Математика

Ликовно

Њемачки

4.

Математика

Основи информатике

Хемија

Математика

Физичко

4.

Српски језик

Ликовна култура

Основи информатике

Енглески језик

Математика

4.

Хемија

Енглески језик

Физичко

Српски језик

Вјеронаука

4.

Географија

Физика

Српски језик

Српски језик

Физика

5.

Математика

Биологија

Хемија

Математика

Географија

5.

Музичко

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

Биологија

5.

Њемачки језик

Физика

Математика

Српски језик

Географија

5.

Српски језик

Историја

Тех.образовање

Хемија

Историја

5.

Физичко васпитање

Ликовно

Географија

Енглески језик

Њемачки језик

6.

Физичко

Историја

Музичко

Српски

Одјељењска заје

6.

Хемија

Физика

Српски језик

ВРОЗ

Њемачки језик

6.

ВРОЗ

Биологија

Српски језик

 Историја

Хемија

6.

ВРОЗ

Физичко

Основи информ.

Музичко

Српски језик

6.

Њемачки језик

Вроз

Математика

Математика физичко

Вјеронаука