II1

 

II2

 

II3

 

II4

 

II5 Гламочани

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

 

 

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

 

 

 

 

 

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Вјеронаука

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

Математика

Српски језик

Математика

Вјеронаука

Физичко васпитање

2.

 

 

 

 

 

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

 

 

 

 

 

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Метематика

3.

 

 

 

 

 

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

 

 

 

 

 

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Одјељењска заједница

Природа и друштво

4.

 

 

 

 

 

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Одјељењска заједница

Физичко васпитање

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

5.

 

 

 

 

 

5.

 

Математичка секција

Допунска

Допунска

 

5.

 

 

 

 

 

5.

 

Ликовна секција

Допунска

Допунска мастава

 

5.

 

Допунска

Секција

Допунска

 

 

III1

 

III2

 

III3

 

III4

 

III5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

 

 

 

 

 

1.

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

1.

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

Српски језик

Вјеронаука

Српски језик

математика

2.

математика

српски језик

математика

природа и друштво

математика

3.

 

 

 

 

 

3.

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

Природа и друштво

Музичка култура

3.

Математика

Физичко васпитање

Вјеронаука

Природа и друштво

Енглески језик

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Српски језик

3.

ликовна култура

природа и друштво

вроз

српски језик

физичко васпитање

4.

 

 

 

 

 

4.

Ликовна култура

Природа и друштво

Вјеронаука

Енглески језик

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

ликовна култура

енглески језик

физичко васпитање

музичка култура

православна вјеронаука

5.

 

 

 

 

 

5.

Вроз

Српски језик

 

 

 

5.

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Допунска настава

Допунска настава

Секција

5.

Допунска настава

Допунска настава

Физичко васпитање

ВРОЗ

секција

5.

секција

физичко васпитање

допунска настава

енглески језик

допунска настава

 

IV1

 

IV2

 

IV3

 

IV4

 

IV5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

МАтематика

Српски језик

1.

 

 

 

 

 

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

 

 

 

 

 

1.

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

2.

Српски језик

Математика

Математика

Физичко васпитање

Математика

2.

 

 

 

 

 

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

3.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Мутичка култура

3.

 

 

 

 

 

3.

Природа и друштво

Православна Вјеронаука

Музичка култура

Физичко васпитање - сала

Физичко васпитање

3.

 

 

 

 

 

3.

музичка култура

природа и друштво

физичко васпитање

природа и друштво

ликовна култура

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Фитичко васпитање

4.

 

 

 

 

 

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Природа и друштво

Вроз

4.

 

 

 

 

 

4.

физичко васпитање

вроз

музичка култура

физичко васпитање

ликовна култура

5.

ВРОЗ

Физичко васпитање

Ликовна култура

Допунска

Секција

5.

 

 

 

 

 

5.

Музичка култура

Ликовна култура

Енглески језик

Допунска настава

Секција

5.

 

 

 

 

 

5.

допунска настава

енглески језик

шаховска секција

енглески језик

вјеронаука

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

1.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Познавање друштва

1.

Српски језик

Српски језик

Физичко васпитање

Енглески језик

Познавање природе

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.

Познавање друштва

Српски језик

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

2.

Енглески језик

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

3.

Физичко васпитање

Познавање природе

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Математика

Познавање природе

Српски језик

Математика

Математика

3.

Физичко васпитање

Познавање природе

Познавање друштва

Физичко васпитање

Познавање природе

4.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

4.

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Познавање природе

ВРОЗ

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Познавање друштва

Музичка култура

Православна вјеронаука

4.

Познавање друштва

Музичка култура

Ликовна култура

Енглски језик

Музичка култура

5.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

5.

Музичка култура

Музичка култура

Ликовна култура

Православна вјеронаука

Допунска настава

5.

Познавање друштва

Ликовна култура

Музичка култура

ВРОЗ

Допунска настава

5.

Допунска настава

Енглески језик

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Вјеронаука