II1

 

II2

 

II3

 

II4

 

II5 Гламочани

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Вјеронаука

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Вјеронаука

2.

Математика

Српски језик

Математика

Вјеронаука

Физичко васпитање

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Вјеронаука

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Математика

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Математика

Метематика

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Вроз

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Одјељењска заједница

Природа и друштво

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Вроз

Физичко васпитање

Математика

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Одјељењска заједница

Физичко васпитање

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

5.

 

Секција

Допунска настава

Допунска настава

 

5.

 

Математичка секција

Допунска

Допунска

 

5.

 

Секција

Допунска настава

Допунска настава

 

5.

 

Ликовна секција

Допунска

Допунска мастава

 

5.

 

Допунска

Секција

Допунска

 

 

III1

 

III2

 

III3

 

III4

 

III5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Енглески језик

1.

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2.

 

Физичко васпитање

Математика

Математика

Енглески језик

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Енглески језик

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Математика

Српски језик

Вјеронаука

Српски језик

математика

2.

математика

српски језик

математика

природа и друштво

математика

3.

Енглески језик

Математика

Физичко васпитање

Природа и друштво

Математика

3.

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

Природа и друштво

Музичка култура

3.

Математика

Физичко васпитање

Вјеронаука

Природа и друштво

Енглески језик

3.

Ликовна култура

Природа и друштво

Математика

Природа и друштво

Српски језик

3.

ликовна       култура

природа и друштво

вроз

српски језик

физичко васпитање

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Вјеронаука

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Природа и друштво

Вјеронаука

Енглески језик

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Природа и друштво

Физичко васпитање

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

Музичка култура

Физичко васпитање

4.

ликовна       култура

енглески језик

физичко васпитање

музичка култура

православна вјеронаука

5.

ВРОЗ

Допунска настава

Ликовна култура

Допунска

Секција

5.

Вроз

Српски језик

 

 

 

5.

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Допунска настава

Допунска настава

Секција

5.

Допунска настава

Допунска настава

Физичко васпитање

ВРОЗ

секција

5.

секција

физичко васпитање

допунска настава

енглески језик

допунска настава

 

IV1

 

IV2

 

IV3

 

IV4

 

IV5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Енглески језик

Вјеронаука

Српски језик

МАтематика

Српски језик

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Физичко васпитање

Математика

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

1.

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

2.

Српски језик

Математика

Математика

Физичко васпитање

Математика

2.

Математика

Вјеронаука

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

2.

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

3.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Мутичка култура

3.

Енглески језик

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

3.

Природа и друштво

Православна Вјеронаука

Музичка култура

Физичко васпитање - сала

Физичко васпитање

3.

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

Природа и друштво

Математика

3.

музичка култура

природа и друштво

физичко васпитање

природа и друштво

ликовна култура

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Фитичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Фитичко васпитање

Музичка култура

Ликовна култура

4.

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

Природа и друштво

Вроз

4.

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

Физичко васпитање

Физичко васпитање

4.

физичко васпитање

вроз

музичка култура

физичко васпитање

ликовна култура

5.

ВРОЗ

Физичко васпитање

Ликовна култура

Допунска

Секција

5.

Музичка култура

ВРОЗ

Допунска

Српски језик

Секција

5.

Музичка култура

Ликовна култура

Енглески језик

Допунска настава

Секција

5.

Допунска настава

Вјеронаука

Вроз

Музичка култура

Секција

5.

допунска настава

енглески језик

шаховска секција

енглески језик

вјеронаука

 

V1

 

V2

 

V3

 

V4

 

V5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Енглески језик

Математика

Српски језик

Православна вјеронаука

1.

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

1.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Познавање друштва

1.

Српски језик

Српски језик

Физичко васпитање

Енглески језик

Познавање природе

1.

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Математика

2.

Физичко васпитање

Математика

Српски језик

Математика

Математика

2.

Познавање друштва

Српски језик

Физичко васпитање

Српски језик

Српски језик

2.

Енглески језик

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

3.

Познавање природе

 Познавање друштва

Познавање природе

Познавање друштва

Српски језик

3.

Познавање природе

Познавање друштва

Физичко васпитање

Православна вјеронаука

Енглески језик

3.

Физичко васпитање

Познавање природе

Математика

Енглески језик

Математика

3.

 Математика

Познавање природе

Српски језик

Математика

Математика

3.

Физичко васпитање

Познавање природе

Познавање друштва

Физичко васпитање

Познавање природе

4.

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

Ликовна култура

Енглески језик

4.

Математика

Ликовна култура

Познавање природе

Познавање друштва

Музичка култура

4.

Српски језик

Енглески језик

Ликовна култура

Познавање природе

ВРОЗ

4.

Физичко васпитање

Ликовна култура

Познавање друштва

Музичка култура

Православна вјеронаука

4.

Познавање друштва

Музичка култура

Ликовна култура

Енглски језик

Музичка култура

5.

Музичка култура

Музичка култура

ВРОЗ

Ликовна култура

Допунска настава

5.

Енглески језик

Ликовна култура

Музичка култура

ВРОЗ

Допунска настава

5.

Музичка култура

Музичка култура

Ликовна култура

Православна вјеронаука

Допунска настава

5.

 Познавање друштва

Ликовна култура

Музичка култура

ВРОЗ

Допунска настава

5.

Допунска настава

Енглески језик

Ликовна култура

Одјељењска заједница

Вјеронаука