VI1

 

VI2

 

VI3

 

VI4

 

 

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

енглески језик

српски језик

ликовна култура

музичка култура

енглески језик

1.

српски ј.

српски ј.

физичко в.

српски ј.

физичко в.

1.

српски језик

физичко васпитање

математика

географија

математика

1.

ликовна култура

физичко в.

математика

тех. образовање

математика

1.

 

 

 

 

 

2.

тех.образовање

њемачки језик

ликовна култура

географија

математика

2.

српски ј.

математика

математика

вјеронаука

техничко о.

2.

географија

основи информатике

музичка култура

физичко васпитање

српски језик

2.

ликовна култура

вјеронаука

енглески језик

основи инф.

историја

2.

 

 

 

 

 

3.

основи инф.

музичка култура

биологија

њемачки језик

физичко васп.

3.

географија

биологија

енглески ј.

географија

основи инф

3.

ликовна култура

техничко образовање

демократија

српски језик

музичка култура

3.

српски језик

њемачки језик

музичка култура

српски језик

енглески језик

3.

 

 

 

 

 

4.

вјеронаука

географија

српски језик

српски језик

српски језик

4.

математика

музичка к.

демократија

биологија

ликовно

4.

ликовна култра

српски језик

 

биологија

њемачки језик

енглески језик

4.

географија

српски језик

географија

српски језик

њемачки језик

4.

 

 

 

 

 

5.

физичко васп.

историја

демократија

математика

српски језик

5.

њемачки ј.

енглески ј.

српски ј.

њемачки ј.

ликовно

5.

математика

српски језик

њемачки језик

 

биологија

историја

5.

биологија

математика

биологија

физичко в.

српски језик

5.

 

 

 

 

 

6.

 

математика

математика

биологија

ВРОЗ

6.

музичка к.

ВРОЗ

историја

математика

 

6.

православна вјеронаука

 

енглески језик

математика

ВРОЗ

6.

математика

броз

демократија и људ.права

 

музичка култура

6.

 

 

 

 

 

 

VII1

 

VII2

 

VII3

 

VII4

 

VII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

математика

физика

српски језик

историја

физичко васп.

1.

физичко васп.

њемачки језик

физичко васп.

физика

тех. образовање

1.

биологија

српски језик

историја

биологија

физика

1.

географија

математика

српски језик

њемачки језик

физичко васп-

1.

српски језик

физика

енглески језик

географија

енглески језик

2.

физичко васп.

математика

енглески језик

физика

енглески језик

2.

српски језик

физика

математика

музичка култура

основи инф.

2.

математика

њемачки језик

српски језик

њемачки језик

српски језик

2.

биологија

српски језик

физичко васп.

историја

математика

2.

географија

ликовна култура

српски језик

српски језик

биологија

3.

биологија

историја

вјеронаука

географија

техничко обр.

3.

математика

ликова култура

српски језик

њемачки језик

енглески језик

3.

физичко васп.

математика

географија

музичка култура

математика

3.

енглески  језик

физика

ликовна култура

српски језик

српски језик

3.

математика

њемачки језик

математика

математика

историја

4.

српски језик

српски језик

математика

математика

основи информ.

4.

географија

математика

географија

српски језик

математика

4.

енглески језик

физика

физичко васп.

српски језик

историја

4.

музичка култура

историја

вјеронаука

математика

енглески језик

4.

биологија

математика

историја

њемачки језик

физика

5.

њемачки језик

музичка култура

њемачки језик

српски језик

биологија

5.

енглески језик

биологија

историја

биологија

српски језик

5.

географија

основи инф.

математика

вјеронаука

енглески језик

5.

математика

њемачки језик

географија

физика

техничко

5.

тех. образовање

физичко васп.

вјеронаука

физичко васп.

музичка култура

6.

географија

 

 

ликовна култура

ВРОЗ

6.

 

ВРОЗ

вјеронаука

 

историја

6.

ликовна култура

тех. образовање

ВРОЗ

 

 

6.

ВРОЗ

   -----------

----------------

биологија

информатика

6.

информатика

ВРОЗ

 

 

српски језик

 

VIII1

 

VIII2

 

VIII3

 

VIII4

 

VIII5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

математика

ликовна култура

математика

њемачки језик

српски језик

1.

њемачки језик

тех. образовање

вјеронаука

српски језик

историја

1.

хемија

музичка култура

српски језик

физичко васп.

њемачки језик

1.

музичка култура

биологија

физика

српски језик

српски језик

1.

историја

еографија

тех. образовање

вјеронаука

географија

2.

музичка култура

географија

вјеронаука

географија

хемија

2.

математика

основи инф.

математика

биологија

математика

2.

српски језик

математика

физика

српски језик

географија

2.

њемачки језик

физичко васп.

српски језик

њемачки језик

енглески језик

2.

хемија

биологија

информатика

српски језик

музичка култура

3.

хемија

техничко образов

српски језик

математика

математика

3.

историја

географија

физика

енглески језик

физика

3.

математика

биологија

тех. образовање

хемија

српски језик

3.

српски језик

математика

математика

вјеронаука

географија

3.

њемачки језик

енглески језик

математика

математика

биологија

4.

српски језик

информатика

енглески језик

физичко васпита

биологија

4.

физичко васп.

биологија

српски језик

хемија

музичка култура

4.

њемачки језик

енглески језик

информатика

математика

физика

4.

историја

географија

историја

биологија

физичко васп.

4.

математика

физичко васп.

физика

енглески језик

историја

5.

историја

физика

биологија

физика

енглески језик

5.

српски језик

математика

физичко васп.

географија

њемачки језик

5.

физичко васп.

географија

историја

енглески језик

математика

5.

хемија

ликовна култура

тех. образовање

математика

физика

5.

ликовна култура

математика

српски језик

хемија

српски језик

6.

њемачки језик

физичко васпита

историја

српски језик

ВРОЗ

6.

хемија

енглески језик

ликовна култура

ВРОЗ

српски језик

6.

историја

ликовна култура

биологија

вјеронаука

Вроз

6.

ВРОЗ

енглески језик

основи инф.

хемија

математика

6.

српски језик

ВРОЗ

њемачки језик

физичко васп.

физика

 

IX1

 

IX2

 

IX3

 

IX4

 

IX5

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

 

Понедјељак

Уторак

Сриједа

Четвртак

Петак

1.

техничко

вјеронаука

њемачки језик

српски језик

њемачки језик

1.

физика

историја

српски језик

енглески језик

музичка култура

1.

географија

биологија

музичка култура

то

хемија

1.

историја

географија

хемија

билогија

историја

1.

српски језик

српски језик

биологија

српски језик

математика

2.

основи инф.

географија

математика

биологија

математика

2.

српски језик

српски језик

биологија

српски језик

физичко васп.

2.

енглески језик

српски језик

историја

информатика

физика

2.

физика

биологија

српски језик

енглески језик

њемачки језик

2.

историја

музичка култура

хемија

математика

историја

3.

историја

хемија

историја

физичко васп.

српски језик

3.

техничко образ.

математика

математика

историја

математика

3.

математика

физичко васп.

географија

физичко васп.

њемачки језик

3.

енглески језик

српски језик

физичко васп.

тех. образовање

српски језик

3.

физика

географија

њемачки језик

физика

хемија

4.

физика

биологија

српски језик

математика

хемија

4.

информатика

вјеронаука

ликовна култура

географија

њемачки језик

4.

српски језик

хемија

српски језик

ликовна култура

биологија

4.

математика

математика

музичка култура

информатика

математика

4.

њемачки језик

ликовна култура

математика

енглески језик

географија

5.

математика

српски језик

ликовна култура

енглески језик

географија

5.

енглески језик

хемија

физика

њемачки језик

хемија

5.

физика

математика

математика

математика

историја

5.

српски језик

вјеронаука

географија

ликовна култура

физичко васп.

5.

вјеронаука

енглески језик

српски језик

тех. образовање

биологија

6.

физичко васп.

енглески језик

музичка култура

физика

ВРОЗ

6.

математика

географија

физичко васп.

вроз

биологија

6.

ВРОЗ

вјеронаука

њемачки језик

енглески језик

српски језик

6.

оз

њемачки језик

физика

математика

хемија

6.

ВРОЗ

математика

физичко васп.

основи  инф.

физичко васп.