За ученике

Драги ученици, на овој страни можете пронаћи све информације које су вам неопходне да бисте могли приступити електронским сервисима.

Видео упутство за пријављивање у електронски дневник
Упутство за пријаву у Е-дневник
Снимак обуке за коришћење еДневник портала и употребу „Office 365“

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ШКОЛИ

Шта се све дефинише као насиље?

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које доводи или може довести до угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

Насиље у школи дефинише се као појава насилног понашања које се догађа у самој школи. Оно подразумева неколико могућих односа:

  • насилно понашање једног ученика/ученице према другом,
  • насилно понашање једне групе према другој групи ученика/ ученица,
  • насилно понашање ученика/ученица према наставницима/ наставницама и
  • насилно понашање наставника/наставница према ученицима/ученицама.

Ко има обавезу да пријави насиље?

Свако може и треба да пријави насиље. Пријавити насиље је законска али и морална обавеза. Довољна је само сумња да је насиље могуће. Нећете трпјети никакве законске посљедице ако се испостави да се насиље које сте пријавили, није десило, осим уколико се открије да сте свјесно и намјерно лагали што је кривично дело лажног пријављивања и кажњиво је затвором.

Како се пријављује насиље?

  1. На електронску пошту школе: os057@skolers.org
  2. Особама запосленим у школи и то: разредном старјешини, дежурном наставнику, члану тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, директору школе или другој особи запосленој у школи у коју имате највише повјерења.
  3. Анонимно, попуњавањем формулара на овој страници

Пријава насиља