Мисија и визија наше школе

Визија наше школе je:

  • да будемо синоним за школу са вишим стандардима у раду,
  • да будемо школа у коју ученици долазе са радошћу јер је наставни процес савремен, квалитетан и прилагођен њиховим интересима и потребама,
  • да запослене у нашој школи красе стручност, креативност, иновативност, толеранција и сарадништо
  • да објекат у којем боравимо буде пријатног изгледа, опремљен савременим средствима за рад, чист и уредан.
Желимо школу која траје и учи

Мисија наше школе је:

  • да васпитавамо и образујемо,
  • -да унапрјеђујемо процес усвајања,
  • знања, навика и вјештина,
  • да подстичемо креативност и тимски рад код ученика и наставника,
  • да подстичемо развој личности која препознаје основне људске и цивилизацијске вриједности и понаша се у складу са њима,
  • да усавршавамо друштвене и социјалне вјештине сваког појединца који познаје права и одговорности.