Историјат школе

Одлуком Краљевске банске управе у Бањој Луци, од 25. септембра 1930. године почела је са радом школа у Трну. Била је то четвороразредна школа са званичним називом Народна школа у Трну. У првој школској години (1930/31.) наставу је  похађало је 80 ученика у једном одјељењу, и изучавало  седам предмета.
Прва школа у Трну налазила се у данашњој Улици цара Душана (бр. 63 и 65).
Школу је 1936. године похађало 120 ученика.
Од августа 1942. до маја 1945. године школа није радила, а по

Прва школа у Трну

ослобођењу школу похађа 154 ученика.
Прва осморазредна школа у Трну почела је са радом школске 1959/60. године и бројала је 286 ученика који су били распоређени у групе од првог до седмог разреда. Школа се тада налазила се на броју 93 данашње Улице цара Душана (Градишка цеста). Земљу за градњу поклонио је Иво Миљановић, звани Ковач.

Од школске 1963/64. године школа носи назив Основна школа ,, Моша Пијаде “, да би 1994. године назив

ОШ „Десанка Максимовић“

школе био промијењен у  Основна школа ,, Десанка Максимовић“ , а од 2014. године званични назив школе је Јавна установа Основна школа ,, Десанка Максимовић “.
Физичко васпитање и музичка култура изводе се, као редовни предмети, од школске 1963/64. године.

Октобра 1969. године Бања Луку и околину погађа јак земљотрес, зграда школе је знатно оштећена. Послије земљотреса, од новембра 1969. године настава се изводи по скраћеном програму у вагонима и баракама постављеним у дворишту срушене школе. Тадашњи колектив имао је 31 запосленог.
Нова школска зграда, у којој се настава изводи и данас, отворена је 16. јануара 1972. године, имала је 17 учионица и фискултурну салу, од 2003. до 2010.године дограђене су 4 нове учионице, љетна учионица и извршене су реконструкције крова,

Нова зграда школе

фасаде, санитарних чворова, фискултурне сале, холова, дворишта, расвјете…
Школске 1973/74. године школе су, на нивоу општине Лакташи, интегрисане у Центар основног образовања ,, 23.април “. Центар се укида школске 1991/92. године и наша школа поново постаје самостална.
Школски систем је, до 1976/77. године био заснован на шестодневној радној недјељи (свака субота је била радна), да би се на почетку те школске године почело са радом у петодневној радној недјељи.
На крају школске 1979/80. године  било је запослено 45 радника, од тога 15 учитеља и 14 наставника, средња оцјена на нивоу школе била је 3,48, а пролазност  99,35 %,. Те школске године 5 ученика је упућено да  понавља разред.
Школске 1983/84. године школа броји 902 ученика, а крајем 1985. године школа бива прикључена на градски водовод.

У другом полугодишту школске 1992/93. године уводи се вјеронаука као обавезан предмет, и  27. јануара 1993. године у школи се, по први пут, прославља школска слава – Свети Сава.
У октобру и новембру 1995. године у школу је смјештено око 1000 избјеглица из  Србобрана ( Г. Вакуф ), број ученика се повећао на 1114,  у неким одјељењима било је и по 44 ученика.

Школска приредба

Дан школе, 16.мај, Десанкин рођендан, први пут се обиљежава 16. маја 1998. године и тада излази први број школског часописа ,,Жубор“.

У прољеће 1999. године за потребе школе набављена су прва два рачунара, данас, 2020. године школа има преко 50 рачунара, 20 лаптопова, 200 мини лаптопова за ученике.
На почетку школске 1999/2000. године енглески језик постаје редован предмет у настави. У децембру 2004. године школа је прикључена на бежичну интернет мрежу.

Највећи број ученика, 1.191, школа је имала школске 2003/04. године. Ученици су били распоређени у 47 одјељења, и те школске године уписане су двије генерације ученика, због преласка са осмогодишњег на деветогодишње основно образовање.
У присуству министра просвјете и културе, начелника општине и других многобројних гостију, 16.маја 2010. године, у Дому културе  у Лакташима, свечано је обиљежен Дан школе и јубилеј,  80 година постојања и рада школе у Трну.
Том приликом, између осталог, урађена је и штампана Монографија школе и додијељене су повеље и признања заслужним установама и појединцима.
Школу у Трну похађају дјеца-ђаци из насеља-села: Трн, Гламочани, Шушњари, Јаблан, Буковица  и Пријечани.
Осим школе у Трну, од краја тридесетих до средине седамдесетих година 20.  вијека радиле су и четвороразредне школе у селима: Јаблан, Буковица, Шушњари и Гламочани. Од 1994. године обновљен је рад школе у Гламочанима и она и данас ради као петоразредна школа, Подручно одјељење школе у Трну.
Од важних догађаја, у протеклој деценији, треба издвојити дешавања у мају 2014. године, када се послије непрестаног, тродневног падања кише, 16. маја ријека Врбас излила и поплавила већи дио Трна. Школско двориште је било под водом. Вода је надошла до самог улаза у школу, али, на срећу, није продрла у школске просторије. Наставни процес је био обустављен три дана. Тог 16.маја није обиљежен Дан школе.Чишћење и уређење школе и школског дворишта урадили су радници школе.
Свих ових година, школа из Трна била је препознатљива по раду и успјешности, по ученицима и наставницима који су радили и раде у њој, по иновативности и спремности на сарадњу.
За свој рад добили смо више признања, издвојићемо само: „Плакету општине Лакташи“  за посебан допринос развоју Општине у области основног образовања која нам је додијељена 2010. године у поводу Дана општине Лакташи, Признање за најдемократичнију школу у БиХ, а Републички педагошки завод је у мају 2019. године, рад школе оцијенио оцјеном ОДЛИЧАН.
И кад смо помислили да су многе недаће иза нас, и припремали се да обиљежимо Дан  школе и јубилеј, 90 година постојања и рада школе у Трну, појавила се инфекција изазвана новим вирусом Ковид 19, названим вирус корона.
Настава у учионицама је прекинута 10. марта 2020. године, и до данас није настављена. Ова школска година, биће запамћена по неуобичајеном извођењу наставног процеса и другачијем завршетку другог полугодишта. Континуитет наставног процеса одржава се извођењем наставе на даљину путем РТРС-а уз активно учешће ученика, наставника и родитеља који комуникацију обављају путем савремених технологија.
У овој школској години у нашој школи број запослених је 94, од тога је 66 запослених као наставно особље. Број ученика је 1017, распоређени су у 44 одјељења, 39 одјељења је  Централној школи и 5 одјељења у ПО Гламочани. Средња оцјена, на крају првог полугодишта, била је 4,18, што је уобичајена средња оцјена у протекле двије деценије.
Више детаља о историјату школе налази се у:

  • брошури ,,Седамдесет година школе у Трну“, урађеној маја, 2001. године;
  • Монографији школе ,, 80 година школе у Трну“, објављеној маја, 2010.године;
  • брошури „ Деведесет година школе у Трну“, урађено маја 2020.године,
  • љетописима школе,
  • фото – албумима,
  • аудио – визуелним записима,
  • матичним књигама и архиву школе, као и  на
  • сајту школе.