Запослени

У школској 2022/2023. години у нашој школи имамо 91 радника, од тога:

  • наставници разредне и предметне наставе: 66,
  • управа и стручни сарадници: 8
  • помоћно-техничко особље: 17.

Списак одјељења и одјељењских старјешина.

Одјељење

Школа

Одјељењски старјешина

1-1

ЦШ

Драган Ненадић

1-2

ЦШ

Драгана Скендерија

1-3

ЦШ

Драгана Бјелошевић

1-4

ЦШ

Далиборка Топић

1-5

ПО

Јовица Макивић

2-1

ЦШ

Гордана Поповић

2-2

ЦШ

Биљана Данојевић

2-3

ЦШ

Деспот Субић

2-4

ЦШ

Мирјана Пешевић

2-5

ПО

Петар Дрљача

3-1

ЦШ

Весна Аљетић Бајић

3-2

ЦШ

Милка Милашиновић

3-3

ЦШ

Нада Боројевић

3-4

ЦШ

Мила Костадиновић

3-5

ПО

Савка Марчета

4-1

ЦШ

Леонида Савановић

4-2

ЦШ

Драгана Давидовић

4-3

ЦШ

Драгица Аксентић

4-4

ЦШ

Кристина Малетић

4-5

ПО

Дајана Драгић

5-1

ЦШ

Арија Јолџић

5-2

ЦШ

Бранкица Шиканић

5-3

ЦШ

Бојана Васић

5-4

ЦШ

Жарко Аничић

5-5

ПО

Татјана Ћеркета

6-1

ЦШ

Татијана Москаљук

6-2

ЦШ

Бошко Иванковић

6-3

ЦШ

Жељка Колунџија

6-4

ЦШ

Бранкица Алексић

6-5

ЦШ

Бојана Ђурашиновић

7-1

ЦШ

Свјетлана Анђелић

7-2

ЦШ

Савка Спасојевић

7-3

ЦШ

Ацо Рачић

7-4

ЦШ

Зорица Цигановић

8-1

ЦШ

Александар Ђурашиновић

8-2

ЦШ

Валентина Тодоровић

8-3

ЦШ

Љиљана Глишић

8-4

ЦШ

Дијана Квргић

8-5

ЦШ

Тања Михаљчић

9-1

ЦШ

Мирјана Зеленика

9-2

ЦШ

Николина Митровић

9-3

ЦШ

Милорад Црнић

9-4

ЦШ

Миљка Голубовић

9-5

ЦШ

Жељка Илић