О нама

Данас школу у Трну похађа 1021 ученика, који су распоређени у 44 одјељења.

Просјечан број ученика по одјељењу  је 25.1. Најбројнији су IX разреди (126 ученика), IV разреди (124 ученика) , распоређених у пет одјељења.
Од укупног броја ученика њих 133 путује организованим превозом.
Дјеца са сметњама у психофизичком развоју, којих је у нашој школи 17, укључују се у редовну наставу и раде према прилагођеном програму.
У наставном процесу ради 64 наставника,  у стручној служби 7 радника и 16 запослених као техничко особље, што је укупно 86 запослених