Обавјештење о завршетку наставе у првом полугодишту