6.Сједница Наставничког вијећа

Шестом сједницом Наставничког вијећа и верификовањем успјеха ученика  завршавамо друго полугодиште.